רבי יעקב חיים סופר ט' סיון

קובץ:הרב יעקב חיים סופר.jpg
הרב יעקב חיים סופר זצ"ל נולד בשנת תר"ל בעיר ואם בישראל, בגדאד שבבבל. כבר בצעירותו ניכר נער, למד בהתמדה בישיבה של הרב עבדאלה סומך זצ"ל, שאמר עליו הבן איש חי שהוא ניצוץ נשמתו של חזקיה המלך, והעמיד את קרן התורה. בגיל 34 עלה בעל כף החיים לארץ ישראל, לאחר תלאות מרובות, וקבע משכנו כבוד בישיבת המקובלים "בית אל" שם למד תורת הח"ן והקבלה. לאחר חמש שנים בשנת תרס"ט עבר הרב לגור סמוך לבית המדרש "שושנים לדוד" בבית ישראל בירושלים, ורב שנותיו מכאן ואילך בילה בעליית בית המדרש. ושם חיבר את  סיפרו האדיר בתשעת חלקיו המכונה "כף החיים" שהוא למעשה ספר פסיקה הלכתית שרב מורי הוראה משתמשים בו עד כיום. הרב ניחן במידת השתיקה והיה מתמיד גדול והיה מסיים בכל יום 18 פרקי משנה חק בל יעבור. הרב היה מחשיב את השולחן עליו היה אוכל כמזבח ולא היה מדבר כלל דברים בטלים.
מעשה שהיה כך היה- כאשר החליט הרב להדפיס את ספרו, נסע לצורך כך למצרים. לאחר תפילת שחרית היה לרב סדר לימוד, ולכן גם ביום נסיעתו לא ויתר הרב על לימודו. אמרו לו המקורבים- הרי הרב יפסיד את הרכבת? אך הרב בשלו. למרבה הפלא, באותו יום היתה תקלה ברכבת והיא איחרה את זמן יציאתה ברבע שעה!!! כאשר הגיע  הרב למצרים, מיד ראהו, יהודי עשיר, ושאלו למבוקשו. סיפר הרב את סיבת הגיעתו. העשיר התפעל, ומיד אירגן מחבריו העשירים, את הסכום הדרוש להדפסת הספר. וכבר למחרת הרב החל בנסיעתו חזרה לארץ ישראל!!! וראו כולם בכך סיעתא דשמיא מיוחדת.
אמר עליו רבי יהודה צדקה זצ"ל- שהחפץ חיים והרבי יעקב חיים סופר, שניהם שמרו את פיהם שלא לדבר שום דבר רע. ולכן שניהם זכו לחבר חיבורים שכל עם ישראל נישען עליהם.
ומסופר שפעם אחת היה הר עובדיה יוסף שליט"א לומד בבית המדרש "שושנים לדוד" בירושלים בספר תורה תמימה. ובעליית הגג של בית המדרש היה יושב הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר, בעל ספר "כף החיים", יושב ועורך את ספרו הגדול. ובאותו היום, היתה רעידת אדמה קשה ביותר בירושלים, ומבנים רבים קרסו מחמתה. וגם בנין ישיבת שושנים לדוד נפגע קשות מחמת רעידת האדמה. ומרן שליט"א, שהיה רק ילד רך, נבהל מאד כאשר נפלה עליו תקרת הישיבה, ולא היתה לו שום אפשרות לחלץ את עצמו. או אז, ירד הגאון רבי יעקב חיים סופר, וחילץ בעצמו את מרן שליט"א, ולקחו בידיו ומסרו לאביו,
וכה אמר לו: הזהר על בנך זה, כי הוא עתיד להיות גדול בישראל.
 הרב יעקב חיים סופר זלה"ה נפטר בט' סיון בשנת תרצ"ט.
הרב חיבר כף החיים 9 חלקים, קול יעקב הלכות סת"ם, יגל יעקב דרושים לפרשת השבוע, חוקי חיים דרשות לחתונה וברית, ספר חידושים על סיום מסכתות, ושו"ת באר מים חיים.